Om advokat
Marion Norrby

Efter att ha tagit juristexamen vid Stockholms universitet arbetade jag i Företagslotsen Gotland AB. Jag gjorde min notarietjänstgöring vid Förvaltningsrätten i Stockholm och Migrationsdomstolen. När jag kom tillbaka till Gotland började jag som biträdande jurist på Advokathuset Öster. Jag antogs som ledamot i Sveriges Advokatsamfund 2015. Den 22 januari 2017 öppnade jag egen advokatbyrå. 

Jag arbetar med brottmål som försvarare eller målsägandebiträde, med tvister inom affärsjuridiska områden, fastighetsrätt, avtalsrätt och familjerätt. Jag åtar mig även offentliga uppdrag såsom omhändertagande av barn enligt LVU m.m och inom utlänningsrätt.  

välkommen att kontakta OSS