Brottmål

Försvarsadvokat, 
målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn.

Affärsjuridik

Avtal, tvister, entreprenad och konsultationer.

Socialrätt 

Omhändertagande med stöd av LVU, LVM och LPT.

Familjerätt

Vårdnadstvister, boende, sambo, skilsmässor, umgänge, underhåll och ekonomisk familjerätt med bodelningstvister och arv.

Utlänningsrätt

Uppehållstillstånd, vilket innefattar asyl, arbetstillstånd, anknytning till anhörig i Sverige samt medborgarskap.

Våra tjänster

För din sak och dina intressen.

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS