Om Advokatfirma Marion Norrby
Vi är på din sida och kämpar för dina rättigheter.
Om Marion Norrby
Jag arbetar med alla tjänster som Advokatfirman Marion Norrby erbjuder. Några av dessa tjänster är försvarare eller målsägandebiträde i brottmål, tvister inom affärsjuridiska områden, avtalsrätt, familjerätt och åtaganden som Notarius Publicus. Jag åtar mig offentliga uppdrag såsom omhändertagande av barn enligt LVU m.m och inom utlänningsrätt. Jag bistår även med lösningar på arvsfrågor i Estland då jag är flytande i språket och har ett brett juridiskt nätverk där.
Efter att ha tagit juristexamen vid Stockholms universitet arbetade jag i Företagslotsen Gotland AB. Jag gjorde min notarietjänstgöring vid Förvaltningsrätten i Stockholm och Migrationsdomstolen. När jag kom tillbaka till Gotland började jag som biträdande jurist på Advokathuset Öster. Jag antogs som ledamot i Sveriges Advokatsamfund 2015. I början av 2017 startade jag Advokatfirman Marion Norrby.

Om Samuel Brandström
Jag är biträdande jurist i Advokatfirman Marion Norrby och åtar mig uppdrag inom brottmål samt inom förvaltningsrättsliga områden såsom LVU, LPT och migration. Jag arbetar också med arvsrätt, familjerätt, tvister och avtal. Jag är även biträdande Notarius Publicus.
Jag tog juristexamen vid Lunds universitet våren 2017 och därefter har jag arbetat på Skatteverket med bouppteckningar, europeiska arvsintyg och mervärdesskatt. Jag har också genomfört notarietjänstgöring vid Gotlands tingsrätt.

Foto: Linnea Ronström

Back to Top