Våra tjänster
Vi är på din sida och kämpar för dina rättigheter. Vi arbetar med brottmål, arv, dödsbon, skilsmässa, vårdnad, avtal och tvister. Advokat Marion Norrby är också biträdande Notarius Publicus.
Brottmål
Försvarsadvokat, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn.
Familjerätt
Vårdnadstvister, boende, sambor, skilsmässor, umgänge, underhåll och ekonomisk familjerätt med bodelningstvister.
Arv
Testamente, arvskifte, boutredningsman, europeiska arvsintyg samt arv i Norden och i Estland.
Socialrätt
Omhändertagande med stöd av LVU, LVM och LPT.
Utlänningsrätt
Uppehållstillstånd och asyl.
Affärsjuridik
Avtal och tvister.
Notarius Publicus
Legalisering, vidimering, apostille, adoptionsakt m.m.
Back to Top